znak

krizová dokumentace í -nforrmace pro obyvatele obce

Informace pro občany v době mimořádných událostíZákladní informace pro občany o rizicích a chování za mimořádných událostí a krizových situací, kdy je vyhlášen krizový stav - využijte např. webové stránky HZS Středočeského kraje  http://www.hzscr.cz/clanek/rady-obyvatelstvu.aspx

 

krizová dokumentace - informace pro občany obce