znak

Dálnice D4 v úseku křižovatka II/118 – Milín – Mirotice, rozšíření

Posuzování
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) – oznámení veřejného projednání dokumentace
vlivů záměru na životní prostředí

Věc:
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c)
zákona, Vám oznamuje, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona záměru
„Dálnice D4 v úseku křižovatka II/118 – Milín – Mirotice, rozšíření“
se bude konat v níže uvedeném termínu na níže uvedeném místě.

příloha