znak

zastupitelé
Adresa: 
Obecní úřad Vrančice
Vrančice  14
262 31
Číslo Jméno Umístění Telefon Mobil Fax
1 Jiří Sláma starosta 725021794
2 Jindřich Toufar zástupce starosty
3 Jiří Beneš člen
4 ing. Josef Vošahlík člen
5 Tomáš Sýkora člen
6 Jiří Borzyk člen
7 Jaroslava Slámová člen